EKTACO AS – Automaatikasüsteemid, kassasüsteemid, läbipääsud, tarkvaraarendus

Lennujaama tarkvara arendamine

Meie koostöö AS Tallinna Lennujaamaga aastast 2003 alates rajaneb pikaajalistel kliendisuhetel ja infosüsteemide integreerimise ning täiendamise vajadusel.

Pakume oma tänastele ja tulevastele klientidele:

  • tehnoloogiliste, arvestus- ja analüüsisüsteemide integreerimist
  • liidestamisi erinevate raamatupidamissüsteemiga
  • liidestamisi valve- ja läbipääsusüsteemidega
  • lisamooduleid ettevõtte teenindus- ja müügiprotsesside automatiseerimiseks ja efektiivsemaks läbiviimiseks
  • konsultatsioone erivajaduste spetsifitseerimisel
  • tehtud tööde täiendamisi ettevõtte arenguprotsessis
  • pidevat kliendituge lepingulisele partnerile.

Meie lahendused võimaldavad turvalist ja vigadeta andmevahetust erinevate infosüsteemide tarnijate moodulite vahel.