EKTACO AS – Automaatikasüsteemid, kassasüsteemid, läbipääsud, tarkvaraarendus

Eesti Post kassasüsteemi tarkvara arendamine

Koostöö Eesti Postiga algas aastal 1997 kassasüsteemi loomisega ja see rajaneb kahepoolsel usaldusel ning pikaajalistel partnerlussuhetel. Ühiselt  Eesti Posti spetsialistidega oleme teostanud edukalt mitmeid infotehnoloogia valdkonda puudutavaid projekte. Süsteemide integraatorina  ja infotehnoloogiat väljatöötava firmana oleme pakkunud terviklikke lahendusi Eesti Posti töö efektiivsemaks muutmiseks.

Täna kasutavad kõik Eesti Posti postkontorid Ektaco poolt loodud ja MSSQL andmebaasil põhinevat ning keskselt hallatavat kassasüsteemi tarkvara koos:

  • registersaadetiste infosüsteemiga
  • kaardimakse mooduliga
  • maksete töötlemise süsteemiga
  • Postipanga liidesega jne. 

Tegemist on Eesti kõige suurema pidevas arengus oleva kassasüsteemiga.

Meie klient on saanud järjepidevat  hooldus- ja konsultatsioonituge.

Oleme aidanud luua infosüsteemi tehnilist ülesannet. Programmeeritud on liidesed nii raamatupidamissüsteemile kui ka majandustarkvarale.

Tarkvara on loodud alati kaasaegses arenduskeskkonnas Delphi.

Hankekonkursi tulemusena arendasime hiljuti kullerite PDA lahenduse.

Tehtud tööde käigus on Ektaco meeskonnal tekkinud:

  • rikkalik info-, müügi- ja kassasüsteemide arendamise kogemuste pagas
  • postitehnoloogia tundmine sügavuti
  • terviklik pilt kliendi tegelikest vajadustest, kitsaskohtadest
  • nägemus infosüsteemi tulevikuarengutest.

 

Kui vajate müügi- ja kassasüsteemide arendusi ja integreerimist ettevõtte teiste infosüsteemi osadega, siis võtke ühendust Tarkvara arenduste ärisuunaga!