EKTACO AS – Kassasüsteemid, läbipääsud, tööajaarvestus, tarkvaraarendus, automaatikasüsteemid
EU

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Tööajaarvestuse terminal sõrmejäljelugejaga

Tööajaarvestuse terminali kasutamisest saadav tulu ettevõttele:
 • Lihtne ja selge ülevaade töötajate reaalsest kasulikust tööajast (sh probleemsed töötajad)
 • Automaatne tööajaandmete kogumine vähendab ajakulu ning vigu andmete sisestamisel, töötlemisel, palga arvestamisel ja produktiivsuse kontrollimisel
 • Tööaja jälgimine ja optimeerimine vähendab ajakulu hilinemistele, pausidele ja suitsetamistele
 • Tööaja arvestamise ühtne andmebaas ja andmete analüüs soodustab ettevõtte kasumlikkuse kasvu

 

Miks valida Ektaco tööajaarvestuse terminal:
 • Süsteemi kasutamine on töötajateleväga lihtne ja loogiline
 • Süsteem on välja töötatud Eesti ettevõtete vajadustest lähtuvalt, koostöös erinevatepartnerite ja konsultantidega
 • Süsteem on avatud ning lähtuvalt kliendi vajadustest saab seda väikeste kuludega kohandada
 • Töökindluse tagab kvaliteetne riistvara, mille tehniline tugi asub Eestis
 • Tööajaarvestuse terminali on võimalik integreerida majandus- ja palgaarvestustarkvaraga
 • Kiire ja kvaliteetne paigaldus- ning häälestustöö oma ala spetsialistidelt
 • Pikaajalised kogemused erinevate äriprotsesside korraldamisel ja kulude minimeerimisel

 

„Esimene ja meie jaoks olulisim kasu läbipääsu- ja tööajaarvestussüsteemi kasutusse võtmisel oli ajafaktor – vähenes kordades aeg, mis oli enne vajalik tööaja andmete töötlemiseks. Samuti suurenes märgatavalt tööajaarvestusega seotud andmete täpsus ja kontroll andmete üle ning kuna süsteem võimaldab andmeid visualiseerida, kaasnes sellega positiivne mõju ka üldisele töökorraldusele. Argos tööajaarvestamise terminal võimaldas integreerida eelnevalt kasutuses olnud Ektaco läbipääsusüsteemi teise tootja majandustarkvaraga.“
Peep Poller, tootmisjuht, AS Glamox HE

Küsige täpsemat pakkumist ja lisainfot

Anton Batanov
Ärisuuna juht
Tel: 639 7939
Mobiil: 53 484 054
E-post: anton.batanov@ektaco.ee