EKTACO AS – Kassasüsteemid, läbipääsud, tööajaarvestus, tarkvaraarendus, automaatikasüsteemid
EU

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Tööajaarvestus, erinevatele läbipääsudele, spetsiaalsed kaardilugejad

Lühitutvustus tööajaarvestussüsteemile

Tööaja arvestamise aluseks on lukukontrollerites (edaspidi moodul) registreeritud IDvõtme (uksekaart, puutemäluga element vm.) kasutamisega seotud läbipääsusündmused. Kui kasutatavad moodulid omavad pin-klaviatuuri, saab sündmusega siduda klaviatuurilt sisestatud koodi, mis võimaldab eristada saabumise/lahkumise põhjuseid (tööpäeva algus ja lõpp, lahkumine lõunale, tööasjus, isiklikes asjus, puhkepausi algus).

Argos tööajaajaarvestusmoodul võimaldab genereerida mitmesuguseid aruandeid tööl viibimise, tegeliku tööaja, hilinemiste/varem lahkumiste jm. kohta ning väljastada neid printerile või eksportida Excel-tabelitena (sel juhul peab arvutis olema Excel installeeritud.), DBF-formaadis ja tekstina CSV-formaadis. Päringuid saab teha ka
suvaliselt määratud aja kohta.

Keskond, kuhu tööaja arvestamise programmi saab rakendada on viietasemeline. Ülemiseks tasemeks on lukusüsteemi haldav firma. Järgnevateks tasemeteks on: firma, osakond, töögrupp ja inimene.

Kui programmi rakendatakse ühe firma piires jääb ülemine tase ära. Tööaja arvestuse seisukohast on kõige tähtsam üksus töögrupp.

Töögrupiga seotakse tööajad ja ka lukud milledest käimisel arvestatakse tööaega. Töötajatele, kes ei ole seotud töögrupiga ei saa arvestada tööaega. Organisatsiooni kõrgemad tasemed on olulised erinevate aruannete saamiseks.

 

Tööaja arvestamise punktideks võivad olla:

  • süsteemi kuuluvad mistahes läbipääsukohad
  • spetsiaalselt tööaja registreerimiseks paigaldatud kaardilugejad (tööle ja töölt ära suunad)
  • tööaja terminal, kus töötaja identifteerib ennast pinkoodi või id-võtmega ja sisestab ka tööaja sündmuse.