EKTACO AS – Automaatikasüsteemid, kassasüsteemid, läbipääsud, tarkvaraarendus
EU

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

 

Compucash kassasasüsteemid - parimad lahendused Sinu ärile

Lahendused

CompuCash 4000 SQL

CompuCash süsteemid sobivad nii jaemüügi väikeettevõtetesse, kui ka keerukamate protsessidega toimivatesse kesk- ja suurettevõtetesse. Süsteemi kasutatakse laialdaselt ka ainult kontorimüügiga tegelevates ettevõtetes.

CompuCash 4000 süsteem koosneb tavapäraselt Kontori ja Kassa töökohtadest, kus aktiveeritakse vajalikud lisamoodulid ja liidesed.

Kontor
Kontoris toimub tootekujundus, laohaldus, kliendihaldus, sooduskampaaniate juhtimine, põhjalik aruandlus ja kogu süsteemi seadistamine. Kontori tarkvaras sisaldub müügitellimuste ja müügiarvete haldus, seega piisab oma lao- ja müügitegevuse halduseks juba ainult kontori tarkvara litsentsist (seda eeldusel et tegemist on nn. kontorimüügiga ja ei vajata jaemüügi funktsionaalsust).

Skeem PDF-ina

Kassa
Kassa tarkvara on väiksemagi elemendini disainitud võimalikult kiireks ja lihtsaks müügitehingute ja klienditeeninduse läbiviimiseks. Kassa toimib “online” põhimõttel, samas tagatakse töökindlus ja sõltumatus võrgust ja serverist. Kassa töökoht võib olla serveriga ühendatud kas samas võrgus või üle avaliku interneti. Kõik funktsioonid on kasutajatele tehtud maksimaalselt lihtsaks ja arusaadavaks. Ekraanipildid on kujundatud kasutajasõbralikult.

Süsteemi saab liidestada näiteks oma interneti kaubamajaga, raamatupidamisega või muu välise ja tervikuks siduva infosüsteemiga.

 

Tooterühmad
Tootekujundus

 • Piiramatu arv tooteid, eri tooteliigitused sh teenused, laokaubad
 • Puukujuline tooterühmade struktuur
 • Igale tootele kuni nelja tooterühma lisamine
 • Retseptide ja alamretseptide määratlemine
 • Põhiühikute ja mõõtühikud koos TK, KG ja L hindade trükiga etikettidele
 • Panditaara ja erinevate tootepõhiste käibemaksude arvestus
 • Piltide ja erinevate infoväljade märkimine
 • Toote nimed kuni neljas erinevas keeles
 • Tootele mitme vöötkoodi määramine ja vöötkoodide automaatne genereerimine ühele tootele või kogu filtri ulatuses vastavalt lisatingimustele 

 

Saatelehed
Laoseisud

 • FIFO ja kaalutud keskmine arvestus
 • Ostutellimused
 • Sissetulekud ja kreedit saatelehed
 • Tagastused
 • Ladudevahelised liikumised
 • Mahakandmised
 • Tootmine koos kalkulatsioonide ja retseptuuride haldusega
 • Ladudevahelised liikumised
 • Miinimumkoguste haldus koos automaatsete ostutellimuste või teisest laost siseliikumistega
 • Eri valuutades saatelehtede arvestus
 • Transpordi arvestus saatelehtedes
 • Kaupade broneerimine enne dokumendi kinnitamist
 • Saatelehtede import erineva formaadiga failidest

 

Hinnakujundus
Soodustused

 • Erinevad valuutad
 • Hinnakirjad, igas kassas vajadusel oma hinnakiri
 • Hinnakirjade kehtivusajad
 • ID kaardi kasutamine püsiklientide registreerimisel
 • Kliendikohased soodustusused või hinnakirjad
 • Kliendi eelnevatest käivetest sõltuvad, astmelised soodustused
 • Laialdaselt seadistatavad kampaania- ja kliendisoodustused sh
  • Koguselised soodustused
  • Ajalised soodustused, kas pikem vahemik nt nädal, kuu või igas päevas vastav lõik nn “happy hour”
  • Tasuta kauba peale antavad lisatooted
 • Soodustuste väärtuste määrangud protsendina, vastavast eraldi hinnakirjast, konkreetne soodushind, vastav väärtus alla
 • Soodustuste määrangud kas kõikidele toodetele korraga või müügikoha-, toote- tooterühma lõikes

 

Andmete import-eksport

 • Kõikide aruannete ekport Excel, Word, tekstifaili, PDF või CSV formaati
 • Saatelehtede ja uute toodete, tooterühmade ja müügihindade import CSV (Excel) formaadist
 • Elektroonsed saatelehed (import-eksport)
 • Raamatupidamise liidesed Hansa (kõik perekonna tooted), Eeva, Directo, Merit, Verp, SAF, Navision, Scala ja muude programmidega
 • Liidesed interneti kaubamajadega või WEB tellimuskeskkondadega

 

Kasutajate grupid
Õigused

 • Erinevate ametite loomine (kasutusõiguste grupid)
 • Igale kasutajale lao ja müügikoha määramine (kui ladu või müügikoht pole lubatud, siis neid kasutajale ei kuvata ja aruandluses jäetakse vastavad sündmused välja)
 • Igale kasutajale ameti määramine lao või müügikoha lõikes
 • Teenindaja kaardid (sh magnetkaardid, kontaktivabad või kasvõi ID kaardid)
 • Superkasutaja õigus kassast arvete korrektsioonideks, aruandluseks ja muudeks tegevusteks, mis teenindajal pole lubatud

 

Tegevuslogid
Kontroll

 • Kassa ja kontori põhjalikud tegevuslogid iga tegevuse lõikes
 • Online reziimis tegevuste ülevaade internetis
 • Tegevuslogide rühmad, määrates rühmade sisse tegevused mis rohkem huvitavad
 • Avatud arved ja avatud vahetuste ülevaade online reziimis

 

Püsikliendid
CRM süsteem

 • Püsikliendid
 • Kliendikaardid eri formaatides (magnetkaardid, kontaktivabad, ID kaardiga)
 • Sooduskaardid, boonuskaardid
 • Klientide klassifitseerimine (sihtgrupid)

 

Hinnasildid
Etiketiprinterid

 • Hinnasiltide kujundus
 • Erinevate mõõtude ja andmetega etiketi formaatide loomine
 • Kõikide oluliseimate toote parameetrite määramine etiketile
 • KG, L, TK hindade näitamine etiketil
 • Retsepti/koostiskomponentide kuvamine etiketile
 • 2D formaadiga vöötkoodide trükkimine
 • Liidesed kõikide enamlevinud etiketiprinteritega
 • Kaherealiste etikettide trükkimine

 

Müügitellimused
Kontori- ja hulgimüük

 • Tellimustel eri staatused, ettemaksude ja tarnete tähtajad
 • Tellimuste automaatne import interneti kaubamajast
 • Kaupade broneerimine enne dokumendi kinnitamist
 • Käibemaksuga või käibemaksuta hinnakirjad
 • Koondarvete koostamine ja haldus

 

Analüüs
Aruandlus

 • Aruandlus toimib laialdaste grupeerimis ja filtreerimisvõimalustega
 • Läbimüügid
 • Makseviisid
 • Saatelehed
 • Laoseisud
 • Tootekohane detailne ajalugu
 • Lao sündmused
 • Ladude koondaruanded
 • Kampaaniad- ja soodusmüük
 • Erinevad tegevus- ja tööaruanded
 • Püsiklientide käibed ja kliendikaartide kasutuaruanded
 • Müügitellimused ja ettemaksud
 • Pangatehigute kinnitamised

jne...

 

Statistika

 • Lõigu pikkus tunni päeva, kuu või aasta ulatuses
 • Grupeerimine ja filtreerimine kogu käibe, müügikoha, müüja, arve tunnuse, tooterühmade või toodete lõikes
 • Esitamine kas graafikuna või tabelina
 • Müügi summa, arvete arv, kogus, klientide arv
 • Kasutaja poolt kuni kahe lisakriteeriumi defineerimine, nt kliendi rahulolu, kliendi suhtluskeel või muu soovitud statistiline kriteerium

 

Seadistamine
Konfiguratsioon

 • Üldised seadistused, parametriseerimine, vaikeväärtused
 • Ettevõtte kohased seadistused, mitme ettevõtte haldus samas andmebaasis
 • Kassade menüüd ja nuppude paneelid
 • Kassa nupu defineerimine kas tootena, tooterühmana, tegevusena, konkreetse soodustusena või koguse kiirvalikuna
 • Saatelehed
 • Hulgiarved ja kontorimüük
 • Müügitellimused
 • Statistika lisakriteeriumid
 • Koondarved

 

Kassa

 • Kiire müük ja klienditeenindus
 • Toote valik skänneriga või otsides numbri, vöötkoodi või nime järgi
 • Toote valik tooterühmast või paneeli nuppude alt
 • Hinnakontroll
 • Erinevad makseviisid
 • Arvekohased tegevused õiguste piires
 • Aruandlus õiguste piires
 • Kliendikaardid ja uued kliendid
 • Inventuurid
 • Töö erinevate kassaseadmetega