EKTACO AS – Automaatikasüsteemid, kassasüsteemid, läbipääsud, tarkvaraarendus

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Tutvustus

 

Ektaco põhitegevus on riist- ja tarkvaral põhinevate andmekogumis- ning protsessijuhtimissüsteemide väljatöötamine, juurutamine ja hooldamine. Tegevus toimub neljal, teineteist täiendaval ja sageli sünergiat andval ärisuunal.

 

Läbi aegade oleme säilitanud oskuse riist- ja tarkvara integreerida ning koostöös koostatud spetsifikatsioonidele vastavad lahendused toimivateks toodeteks/süsteemideks realiseerida. Teostatud projektides on sageli realiseeritud kõrgekvaliteediline kooslus erinevate ärisuundade teadmistest nii, et kliendisuhe on aastaid püsiv.

Meie meeskonnas on üle 30 motiveeritud ning lojaalse töötaja, kellest enamus on kõrgharidusega ja paljud haridusteed jätkamas. Meie äritegevuses on olnud oluline hoida tasakaalus klientide, partnerite, töötajate ja omanike huvid. Säilitamaks jätkusuutlikust, on omanikud investeerinud suurema osa teenitud kasumist firma ja omatoodete arengusse.

Ektaco missiooniks on müüa kliendirahulolu pakkudes klientidele "rätsepatööna" valmivaid süsteeme nende töö lihtsustamiseks ja kadude vältimiseks.

Visioon - Ektaco on Euroopa Liidu maade klientide poolt tunnustatud kui info- ning automaatikasüsteemide integraator ja haldur, olles parimate riist- ning tarkvara väljatöötajate usaldusväärne partner.