EKTACO AS – Kassasüsteemid, läbipääsud, tööajaarvestus, tarkvaraarendus, automaatikasüsteemid
EU

Ektaco automaatika uudised

Valmis reaktori asendite monitooringusüsteemi Enefitile

15. jaanuar 2018

Ektaco automaatika meeskond projekteeris, ehitas ja seadistas Enefit Energiatootmise ASile reaktori asendite monitooringusüsteemi. Süsteem koosneb viiest laserist, mis kontrollivad pidevalt reaktori asendit. Süsteem võimaldab avastada võimalikke rikkeid reaktori tugilaagrites.


Ektaco lahendus sai Eesti Energia parima insenerilahenduse tiiti

06. november 2017

Ektaco automaatika meeskond projekteeris, ehitas ja seadistas Enefit Energiatootmise AS põlevkivibensiini puhastusseadme tehnoloogilise protsessi juhtimissüsteemi. See seade pälvis Eesti Energia aasta parima insenerilahenduse tiitli.


Kintrishi hüdroelektrijaama hüdraulikaagregaatide juhtimissüsteem

09. jaanuar 2017

Tarnisime ja seadistasime Kintrishi (Georgia) HEJ paisu hüdraulikaagregaatide juhtimissüsteemi.

 


Andsime üle Estonia kaevanduse allmaapumpla nr.383 juhtimissüsteemi

09. mai 2016

AllmaapumplaAndsime üle Estonia kaevanduse allmaapumpla nr.383 juhtimissüsteemi.


Ektaco pakub toimivaid targa maja ja kauglugemise lahendusi

25. august 2015

Ektaco omab pikaajalist kogemust erinevate mõõte- ja kauglugemissüsteemide projekteerimise ning tarnimise valdkonnas. Korrektsed mõõtetulemused on aluseks targa maja rakenduste tegemiseks. Targa maja potentsiaalsed kliendid peavad nägema laiemat pilti ja arvestama konkreetse maja, büroohoone, tööstusrajatise tehnilisi tingimusi ning tegema kompromissi oma soovide ja rahaliste võimaluste vahel.