EKTACO AS – Kassasüsteemid, läbipääsud, tööajaarvestus, tarkvaraarendus, automaatikasüsteemid
EU

WTC Tallinn AS tehnikadirektor Arman Toots.

Kauglugemissüsteem Taxernet töötab meil alates 2007. aastast.

Algselt ehitati majade kaupa välja elektrienergia arvestussüsteem, hiljem on lisatud süsteemi ka vee-, soojusenergia- ja gaasiarvesteid. Praegu töötab süsteem 9 hoones ja ühendatud on 315 arvestit. Uute arvestite liitmine jätkub siiani.

Süsteem on suureks abiks igakuisel näitude kogumisel rentnikele arvete esitamisel kui ka annab hea ülevaate meie üldteenuste tarbimisest. Selle süsteemi kaudu esitatakse suuremate rentnike tunnipõhised tarbimised Eleringi andmelattu. Samuti võib öelda Ektaco kiituseks, et selle suhteliselt pika aja jooksul pole olnud suuremaid tõrkeid süsteemi töös.

Targa maja ja kauglugemissüsteemi kliendid