EKTACO AS – Automaatikasüsteemid, kassasüsteemid, läbipääsud, tarkvaraarendus

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Tarkvara juhtimissüsteemidele

Ektaco arendab oma projekteeritud juhtimissüsteemidele ka spetsiaalset tarkvara, mis aitab kasutajatel süsteeme mugavalt hallata ja siduda neid olemasolevate ettevõtte infosüsteemidega:

 • visualiseerimistarkavara, mis võimaldab operaatoril jälgida protsesse ja neid suunata (katlamajad, pumbamajad, puhastusjaamad, kütuseterminalid, tootmisettevõtted);
 • protsesside andmekogumise ja juhtimise tarkvara;
 • liideseid majandustarkvaraga.

Tööjõu ja toorainete pidev kallinemine tingib tööde automatiseerimise vajaduse. Ajakohased automaatikarakendused sulanduvad ettevõtete infotehnoloogia rakendustesse ja pakuvad uusi võimalusi tehnoloogiliste protsesside juhtimiseks, k.a. kaugjuhtimiseks, jälgimiseks ja efektiivsemaks ning madalamate kuludega rakendamiseks.

Protsessi sisendite ja väljundite jälgimine võimaldab meie klientidel tootmise viimist  kaasaegsele tasemele.

Kliendi kasu tuleneb sellest, et on võimalik jälgida ressursside kadusid ja lokaliseerida probleemsed kohad. Kogutud andmete peale ehitame korraliku analüüsi ja aruandluse mootorid.

Tarkvara pealisehitused luuakse põhiliselt  keskkondades Vijeo Citect ja Monitor Pro.

 

Hea vastuvõtu on saanud meie arendatud kauglugemissüsteem Taxernet tarkvara, mis võimaldab:

 • automatiseerida elektri-, sooja- ja veenäitude lugemist
 • vabastada kliendid arvestinäitude saatmisest
 • avastada rikkis arvestusseadmed
 • avastada kadusid ja vargusi

Taxerneti tarkvara kasutamisest ja süsteemi väljaehitamisest saavad korteri-majaühistud, kaubanduskeskused, ärimajade haldurid ning nende kliendid nautida järgnevaid hüvesid:

 • erinevate firmade arvestite kasutamise võimalus süsteemis
 • sidelahenduste või protokollide muutumine ei too automaatselt kaasa arvestite vahetamise vajadust
 • monitoorimisel selguvad arvestite kvaliteedi probleemid
 • soodsa hinnaga kodumaise andmekogumisüsteemiga tagatakse kliendikohased ja kvaliteetsed algandmed – mõõtmistulemused infosüsteemi pealisehitusele või arveldussüsteemidele
 • maja üldmõõtja paigaldamine bilansiarvesti funktsioonis võimaldab mõõta tegelikku kadu majas ja vajadusel otsida veel mõõtmata ahelaid või rikkis seadmeid kuni kao jäämiseni eeldatava majasisese normi piiridesse (alla 2%)
 • süsteemi hoolduse, muudatuste, liidestuste tegemise jm kulude tase jääb lähiaastatel endiselt mõistlikuks

Loodud on veebikeskkonna moodul, kus kasutusõigustega klient saab oma tarbimist jälgida.

Kui vajate automaatikasüsteemide tarkvara arendusi, siis palun kontakteeruge meiega!

 

Võta meiega ühendust

Tel: 639 7932
E-post: automaatika@ektaco.ee